Bình thường Nguy cơ Nguy cơ cao Nguy cơ rất cao
  • Vị trí bản đồ
Hiện thống kê

Huyện Châu Đức - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

( Cập nhật lúc 07:00 26/11/2021 )
Ca dương tính
1.398
F1
2.822
Mẫu xét nghiệm
0
Đã hồi phục
739
Nhập cảnh
0
Cách ly tập trung
0
Trong ngày
36
F2
2.001
Chờ xét nghiệm
0
Tử vong
0
Từ tỉnh khác đến
0
Cách ly tại nhà
2.822
* Ghi chú:
(*) Ngày 04/12/2021 Huyện Châu Đức ghi nhận a, Số ca F0: 41 ca mới trong ngày, 11 ca cộng đồng (01 ca liên quan công ty Phúc Vinh, 01 ca liên quan công ty Etop Phú Mỹ; tiếp xúc với F0 đã xác định 3 ca, 6 ca chưa rõ nguồn lây, đang xác minh). 20 ca cách ly tại nhà. 00 ca trong khu phong tỏa. 10 ca trong khu cách ly (trong đó 5 ca đang cách ly tại KCL Võ Văn Kiêt, Phú Mỹ). Cộng dồn 862 ca (Quảng Thành 48, Xuân Sơn 40, Láng Lớn 41, Sơn Bình 52, Nghĩa Thành 85, Ngãi Giao 58, Suối Nghệ 58, Bàu Chinh 52, Đá Bạc 40, Cù Bị 56, Bình Ba 27, Suối Rao 21, Bình Trung 37, Bình Giã 40, Xà Bang 50, Kim Long 108, ca xâm nhập cộng đồng 49).
Điều trị F0 tại nhà: 67 trường hợp (Kim Long 15 từ ngày 26/11, Cù Bị 10 từ ngày 27/11, Sơn Bình 14 từ ngày 29/11, Bàu Chinh 9 từ ngày 02/12, Nghĩa Thành 4 từ ngày 02/12, Suối Rao 2 từ ngày 02/12, Ngãi Giao 1 từ ngày 02/12, Bình Ba 2 từ ngày 04/12, Quảng Thành 15 từ ngày 04/12, Xàng Bang 5 từ ngày 04/12)
159 F0 đã được điều trị khỏi (Quảng Thành 11, Xuân Sơn 10, Ngãi Giao 11, Sơn Bình 7, Láng Lớn 4, Nghĩa Thành 18, Suối Nghệ 14, Bàu Chinh 8, Đá Bạc 11, Cù Bị 9, Bình Ba 5, Bình Giã 12, Xà Bang 10, Bình Trung 12, Kim Long 6, Suối Rao 1, ca xâm nhập cộng đồng: 10).
Tái dương tính: 1 trường hợp ở Đá Bạc

(*) ngày 26/11/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận Số ca F0: 37 ca mới trong ngày, 30 ca cộng đồng (liên quan công ty Meisheng 05, liên quan công ty Tùng Sơn 02, liên quan công ty Etop Phú Mỹ 01, tiếp xúc với người ngoài tỉnh về thăm thân Bàu Chinh 02, Cù Bị 02, Kim Long 04, Nghĩa Thành 01, Xà Bang 01, Suối Nghệ 2; tiếp xúc với F0 đã xác định Ngãi Giao 01, Cù Bị 01, Bình Giã 01, Láng Lớn 01; 06 ca chưa rõ nguồn lây đang xác minh Bình Trung 02, Xuân Sơn 02, Nghĩa Thành 01, người ngoài tỉnh test tại Trung tâm Y tế 01). 07 ca trong khu cách ly; 00 ca trong khu phong tỏa. Cộng dồn 491 ca. (Quảng Thành 21, Xuân Sơn 27, Láng Lớn 22, Sơn Bình 20, Nghĩa Thành 45, Ngãi Giao 38, Suối Nghệ 47, Bàu Chinh 26, Đá Bạc 19, Cù Bị 35, Bình Ba 17, Suối Rao 12, Bình Trung 34, Bình Giã 26, Xà Bang 22, Kim Long 36, ca xâm nhập cộng đồng 44).
(*) Ngày 20/11/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 23 ca mới trong ngày, 18 ca cộng đồng (liên quan công ty Tùng Sơn 4, liên quan công ty Đông Phương 1, liên quan Công ty Đỉnh Nghiệp 2, liên quan công ty Meisheng 1, liên quan công ty Uy Việt 2, người ngoài tỉnh về Quảng Thành 1, Cù Bị 1, Xuân Sơn 1, trường hợp khác 4, 01 ca ở Bình Giã chưa rõ nguồn lây, đang xác minh; 00 ca trong khu cách ly; 05 ca trong khu phong tỏa (công ty KH Gear). Cộng dồn 341 ca. (Quảng Thành 21, Xuân Sơn 13, Láng Lớn 16, Sơn Bình 10, Nghĩa Thành 39, Ngãi Giao 25, Suối Nghệ 40, Bàu Chinh 19, Đá Bạc 15, Cù Bị 15, Bình Ba 14, Suối Rao 9, Bình Trung 25, Bình Giã 14, Xà Bang 10, Kim Long 17, ca xâm nhập cộng đồng 39).
(*) Ngày 18/11/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 11 ca mới trong ngày, 8 ca cộng đồng (liên quan công ty Meisheng 2, liên quan công ty Apex 3, F1 liên quan công ty ETOP- Phú Mỹ 2, F2 liên quan công ty Thái Bình Dương – Phú Mỹ 1); 03 ca trong khu cách ly; 00 ca trong khu phong tỏa. Cộng dồn 301 ca. (Quảng Thành 20, Xuân Sơn 11, Láng Lớn 15, Sơn Bình 6, Nghĩa Thành 35, Ngãi Giao 25, Suối Nghệ 37, Bàu Chinh 17, Đá Bạc 15, Cù Bị 11, Bình Ba 13, Suối Rao 9, Bình Trung 25, Bình Giã 9, Xà Bang 10, Kim Long 16, ca xâm nhập cộng đồng 27).
--58 F0 đã được điều trị khỏi (Quảng Thành 9, Xuân Sơn 4, Ngãi Giao 4, Sơn Bình 2, Láng Lớn 3, Nghĩa Thành 5, Suối Nghệ 4, Bàu Chinh 2, Đá Bạc 4, Cù Bị 2, Bình Ba 2, Bình Giã 5, Xà Bang 3, Bình Trung 2, Kim Long 2 ca xâm nhập cộng đồng: 5).


(*) ngày 11/11/2021: huyện Châu Đức ghi nhận 36 ca mới trong ngày, 00 ca cộng đồng; 34 ca trong khu cách ly (trong đó 2 ca người ngoài tỉnh về địa phương test nhanh Dương tính đưa đi cách ly tập trung ngay, 29 ca liên quan công ty Uy Việt, 3 ca trường hợp khác); 02 ca trong Bệnh viện dã chiến (1 bác sĩ 1 nhân viên y tế); 00 ca trong khu phong tỏa. Cộng dồn 191 ca (Quảng Thành 14, Xuân Sơn 8, Láng Lớn 3, Sơn Bình 4, Nghĩa Thành 21, Ngãi Giao 16, Suối Nghệ 18, Bàu Chinh 9, Đá Bạc 11, Cù Bị 6, Bình Ba 10, Suối Rao 8, Bình Trung 13, Bình Giã 8, Xà Bang 5, Kim Long 10, ca xâm nhập cộng đồng 27).
(*) Ngày 02/11/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 9 ca ngoài cộng đồng và 2 ca trong khu cách ly
* Trong cộng đồng:
(1) F0 PX, sinh năm 1999. Hộ khẩu thường trú: Tổ 17, ấp Bình Đức, xã Bình Ba. Là công nhân công ty giày Uy Việt, F1 của F0 Ngô Quang Tầm. 15 giờ ngày 05/11/2021 tiến hành test nhanh cho kết quả Dương tính. 21 giờ ngày 05/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 13,71
(2) F0 DTN, sinh năm 1993. Hộ khẩu thường trú: Tổ 4, Gia Hòa Yên, xã Bình Giã. Là công nhân công ty giày Uy Việt, F1 của F0 Ngô Quang Tầm. 15 giờ ngày 05/11/2021 tiến hành test nhanh cho kết quả Dương tính. 21giờ ngày 05/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 19,37
(3) F0 TTMT, sinh năm 1985. Hộ khẩu thường trú: ấp Xà Bang 2, xã Xà Bang. Là công nhân công ty giày Uy Việt, F1 của F0 Ngô Quang Tầm. 15giờ ngày 05/11/2021 tiến hành test nhanh cho kết quả Dương tính. 21 giờ ngày 05/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 28,48.
(4) F0 NMC, sinh năm 1989. Hộ khẩu thường trú: Thôn Quảng Tây, xã Nghĩa Thành. Là công nhân công ty giày Uy Việt, F1 của F0 Ngô Quang Tầm. 15 giờ ngày 05/11/2021 tiến hành test nhanh cho kết quả Dương tính. 21giờ ngày 05/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 22,71.
(5) F0 HTS, sinh năm 1987. Hộ khẩu thường trú: ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã. Là công nhân công ty giày Uy Việt, F1 của F0 Ngô Quang Tầm. 15 giờ ngày 05/11/2021 tiến hành test nhanh cho kết quả Dương tính. 21 giờ ngày 05/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 18,28.
(6) F0 HDTH, sinh năm 1957. Hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành. Là công nhân công ty giày Uy Việt, F1 của F0 Ngô Quang Tầm. 15 giờ ngày 05/11/2021 tiến hành test nhanh cho kết quả Dương tính. 21 giờ ngày 05/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 25,23.
(7) F0 PTT, sinh năm 1991. Hộ khẩu thường trú: Thôn Trung Nghĩa, xã Nghĩa Thành. Là công nhân công ty giày Uy Việt, F1 của F0 Ngô Quang Tầm. 15 giờ ngày 05/11/2021 tiến hành test nhanh cho kết quả Dương tính. 21 giờ ngày 05/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 20,32.
(8) F0 NTL, sinh năm 1984. Hộ khẩu thường trú: Tổ 3, Tân Lễ B, Châu Pha, thị xã Phú Mỹ. Là công nhân công ty giày Uy Việt, F1 của F0 Ngô Quang Tầm. 15 giờ ngày 05/11/2021 tiến hành test nhanh cho kết quả Dương tính. 21 giờ ngày 05/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 26,62.
(9) F0 VHMV. Sinh năm 1997. Nghề nghiệp Giáo viên mầm non, là người ngoài tỉnh về thôn Lạc Long, xã Kim Long ngày 05/11/2021, lấy mẫu test nhanh chho kết quả Dương Tính, kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2.
* Trong khu cách ly:
(1) F0 DVT, sinh năm 1984, Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, khu phố Vinh Thanh, thị trấn Ngãi Giao. Là F1 của F0 DTG (F0 ngày 04/11/2021), vào KCL trường Dân Tộc nội trú ngày 04/11/2021. Ngày 05/11/2021 KCL lấy mẫu PCR. Đến sáng ngày 06/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT:14,33
(2) F0 DDT, sinh năm 1992, Hộ khẩu thường trú, tổ 8, thôn Gioa An, xã Suối Nghệ. Là chồng của F0 LTYT (F0 ngày 03/11/2021), vào khu cách ly trường Dân tộc nội trú ngày 03/11/2021. Ngày 05/11/2021 KCL lấy mẫu PCR. Đến sáng ngày 06/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT:15,57

(*) Ngày 02/11/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 02 ca ngoài cộng đồng:
- F0 cháu HDN, sinh năm 2019. Nơi ở hiện tại: thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức. Ngày 26/10/2021, trở về từ Biên Hòa, Đồng Nai. Đến ngày 01/11/2021 ra trạm y tế xã test nhanh cho kết quả Dương tính. Đến 0h ngày 02/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2.
- F0 cháu HLGK, sinh năm 2016. Thường trú tại: thôn Việt Cường, xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT. Chiều ngày 26/10/2021 tiếp xúc gần với F0 Hoàng Đức Nhân. Ngày 01/11/2021 ra trạm y tế xã test nhanh cho kết quả Dương tính. Đến 0h ngày 02/11/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2.
(*) Ngày 01/11/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 01 ca F0Trong cộng đồng: (1) F0 DVT, sinh năm 1976. Thường trú tại khu phố Kim Giao, Thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT; là công nhân công ty Trường Giang cảng Thị Vải, đã tiêm 1mũi văc xin. Ngày 31/10/2021, test nhanh tại Trung tâm dân số (cũ) cho kết quả Dương tính. Đến 17h ngày 31/10/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 15,65.
(*) Ngày 25/10/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 05 ca F0: (1) F0 HVT, sinh năm 1984, thường trú tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức; là tài xế xe đi thu gom và vận chuyển trứng vịt từ TP.HCM, đã tiêm 1 mũi văc xin. Ngày 27/10/2021 ra khai báo y tế tại Trạm Y tế. Trạm Y tế xã Suối Rao lấy mẫu test nhanh cho kết quả Dương tính. Đến 20h ngày 27/10/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 16,14
(2) F0 HTT, sinh năm 2011, thường trú tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, là con trai của F0 HVT, chưa tiêm văc xin. Trạm Y tế xã Suối Rao lấy mẫu test nhanh cho kết quả Dương tính. Đến 20h ngày 27/10/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 22,34.
(3) F0 LHT, sinh năm 1986, thường trú tại xã Suối Rao, huyện Châu Đức, là phụ xe đi thu gom và vận chuyển trứng vịt từ TP.HCM; đã tiêm 1 mũi văc xin. Ngày 27/10/2021 ra khai báo y tế tại Trạm Y tế. Trạm Y tế xã Suối Rao lấy mẫu test nhanh cho kết quả Dương tính. Đến 20h ngày 27/10/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2.
(4) F0 PTML, sinh năm 1970, thường trú tại xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức; nghề nghiệp: làm rẫy; đã tiêm 1 mũi văc xin. Ngày 20/10/2021 bà Linh cùng chồng về Bến Tre để dự đám tang; 12 giờ 30 phút trở về Bàu Chinh, đến 16 giờ ra Trạm Y tế khai báo làm làm test nhanh cho kết quả Dương tính. Đến 21 giờ ngày 27/10/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2.< /br>
(5) F0 TĐP, sinh năm 1997, thường trú tại xã Suối Nghệ; nghề nghiệp tự do, đã tiêm 2 mũi vắc xin; sinh sống và làm việc tại quận 12, TP.HCM. Ngày 23/10/2021 về thăm nhà bằng xe máy, khai báo y tế tại Trạm Y tế test nhanh âm tính và cách ly tại nhà. Đến ngày 27/10/2021 tự test nhanh cho kết quả Dương tính, thông báo Trạm Y tế và được test nhanh cho kết quả Dương tính. Đến 7 giờ ngày 28/10/2021 kết quả PCR khẳng định Dương tính với SARS-CoV-2. CT: 22, 62

(*) Ngày 25/10/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 01 ca F0 là người Đi từ TP HCM vềthăm nhà tại xã Bình Ba bằng xe máy, được UBND xã vận động đi cách ly tập trung tại trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (cơ sở 2).
(*) Ngày 23/10/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 01 ca F0 là người Đi từ TP HCM về QT nhưng không khai báo Y tế, đến 18h ngày 22/10/2021 ra khai báo tiến hành test nhanh cho KQ
(*) Ngày 14/10/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 01 ca F0 là tài xế, phát hiện khi test nhanh tại chốt cầu đôi Láng Lớn, 01 ca F0 ghi nhận tại khu cách ly trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (cs2)
(*) Ngày 11/10/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 01 ca F0 khi test nhanh tại chốt Cầu Đôi Láng Lớn.
(*) Ngày 28/8/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận 01 ca F0 là tài xế xe người Đồng Tháp chở Cám từ Bình Thuận đến Vũng Tàu.
(*) Ngày 20/8/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận thêm 01 ca F0 (xã Quảng Thành)
(*) Ngày 18/8/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận thêm 02 ca F0 (xã Quảng Thành)
(*) Ngày 13/8/2021: 02 ca F0 mới tại thị trấn Ngãi Giao và xã Quảng Thành.
(*) Ngày 12/8/2021: 01 ca F0 mới tại xã Bàu Chinh (thị xã Phú Mỹ chuyển đến)
(*) Ngày 11/8/2021: Huyện Châu Đức ghi nhận thêm 01 ca F0 (thị trấn Ngãi Giao)
----------------------------------------------------------------------------
(*) Ngày 08/08/2021: Thêm 2 ca F0 tại Xã Xuân Sơn
----------------------------------------------------------------------------
Địa phương
Ca dương tính
Xã Quảng Thành
8
Xã Suối Rao
6
Xã Xuân Sơn
5
Xã Nghĩa Thành
3
Thị trấn Ngãi Giao
3
Xã Láng Lớn
3
Xã Suối Nghệ
2
Xã Sơn Bình
2
Xã Bàu Chinh
2
Xã Đá Bạc
1
Xã Cù Bị
1
Xã Bình Ba
1
Xã Xà Bang
0
Xã Kim Long
0
Xã Bình Trung
0
Xã Bình Giã
0